Maskekomedie, groteske skuespill som var ledd i den religiøse ritus i Østen, senere også i Middelhavslandene. I Hellas og Italia var maskekomediene helliget Dionysos. Karakterrollene (storeteren, den gjerrige osv.) ble tydelig markert ved masker. Handlingen fulgte et fast mønster, men dialogen ble ekstemporert. I Italia lot Plautus skuespillerne opptre uten masker, hans etterfølger Terents gjenopptok dem. De «litterære» maskekomedier ble avløst av vulgære, grovkornede stykker fra landsbylivet, spilt av amatører. Maskekomediene forsvant på 500-tallet, men gjenoppstod på 1500-tallet som commedia dell'arte.