I sjøfartslovgivningen alle som er ansatt på et skip i rederiets tjeneste, unntatt skipsføreren. I alminnelig språkbruk regnes heller ikke offiserene (dekks- og maskinbefalet) med til mannskapet.