Møllestein, kvernstein, runde steinskiver som ble brukt til maling av korn og andre materialer i mølle eller kvern. I Norge har man brukt staurolittførende granat-glimmerskifer fra Klebu, kyanittførende granat-glimmerskifer fra Hyllestad og gneis fra Ryfylke som materiale for møllestein.