Lodden leddvedbladlus, nebbmunnart i familien gallebladlus. 2–2,5 mm lang, gulgrønn, men dekket av gråhvit ull. Vertsskifter med gran (røttene). Saftsuging på blad, skudd og grener av leddved fører til veksthemming. Plantedelene, særlig toårige grener, kan bli fullstendig dekket av hvit voksull.