Gallebladlus, insektfamilie i underordenen plantesugere. Voksdekte bladlus som regel uten ryggrør. Ved sin saftsuging er de årsak til ulike galledannelser, gjerne kalt punggaller. Gallebladlus lever inne i gallen hvor de produserer mye voks for å beskytte seg mot de flytende ekskrementene. Flere arter vertsskifter mellom 2 plantearter, f.eks. poppel/salat og alm/rips (se salatrotlus og ripsrotlus). Ikke vertsskiftende arter er blodlus og almegallelus. Også arter tilhørende andre bladlusfamilier kan være årsak til galler, f.eks. eplebladgallelus, grangallelus og lerkebarlus. Jfr. galle.