Limbe, horisontalsirkelen og de deler av en teodolitt som er fast forbundet med den.