Limba, tropisk treart i familien Combretaceae, hjemmehørende i tropisk Vest-Afrika. Gir et verdifullt trevirke som markedsføres som limba, afara eller under forskjellige andre navn. Yte- og kjerneved er strågul, ofte med grønnskjær. Densitet ved 15 % fuktighet ca. 0,60 g/cm3. Vekselfibrig virke som gir stripet struktur i radialsnitt. Limba er ikke særlig sterkt, men stabilt. Virket angripes ofte av insekter i eksportlandet. Brukes hos oss mest som finér, f.eks. til dørblad.