Den enheten i en database som inneholder opplysninger om egenskaper til et bestemt objekt (eng. record). Hvis man har et dataarkiv over bøker i et bibliotek, så vil en post i arkivet inneholde opplysninger om en gitt bok: tittel, forfatter osv. Posten er delt opp i felter, slik at hver av disse opplysningene får plass i et bestemt felt. Betraktes databasen som en tabell, svarer en post til en linje i tabellen, mens feltet svarer til en kolonne.