En legatus var en offisiell romersk utsending, som hadde fått et bestemt oppdrag fra senatet i republikken eller keiseren i keisertiden. Under republikken kunne romerne sende en legat som en diplomatisk utsending til fremmede stater eller med en stattholder eller feltherre som hans medhjelper og stedfortreder. I keisertiden ble stattholderen i de militære keiserlige provinsene utpekt av keiseren direkte og styrte på vegne av ham som legatus Augusti.