Kvassdå, ettårig art i leppeblomstfamilien. 20–60 cm høy, stivhåret stengel, øverst har den også kjertelhår. Blomstene er rødlige, midtfliken i underleppen er flat og tverr. Kvassdå er vanlig på havstrand, ved sauehellere og i åker over hele landet. Den vokser i all slags jord, men trives best i moldrike jordarter. Er funnet opp til 1200 m o.h. i Buskerud. I åkerkulturer kan den være et særdeles konkurransekraftig sommerettårig ugress. Kvassdå er relativt lett å bekjempe med radrensing, hakking eller luking, og dessuten med utvalgte herbicider.