Koto, løvtre fra Vest-Afrika, i kattostfamilien. Yte- og kjerneveden er begge lyse, gulhvite. Densitet ved 15 % fuktighet er ca. 0,70 g/cm3. Styrken er ganske god, men veden er ikke særlig elastisk. Den er lite holdbar utendørs og blir lett blå. Anvendes til lettere innendørs arbeider og forekommer særlig som finér.