Kosmos, smykke, prydelse, (god) orden, verdensorden, (den ordnede) verden. Pytagoras og Empedokles var de som først brukte betegnelsen «kosmos» om verden, idet de tenkte seg den som et ordnet og harmonisk hele, oppstått av det opprinnelige kaos. I sammensetninger har ordet nå oftest betydningen universet, verdensrommet.