Korrigere, forbedre, rette, befri for feil, særlig om å rette trykkfeil, lese korrektur; foreta korreksjon, kompensere (kompass).