Korntrips, tripsart i familien Thripidae. Vanlig, voksne hunner flyr fra overvintringsstedene i omgivende vegetasjon og inn i kornåkre straks kornet spirer. De voksne er 1–2 mm lange og mørke, mens utviklingsstadiene, nymfene, er gule. De suger på bladene så det dannes hvite striper. Se også trips.