marine verneområder

Artikkelstart

Marine verneområder er et virkemiddel for å bevare det marine biologiske mangfoldet, slik som økosystemer, habitater og arter. Betydningen av å etablere marine verneområder er understreket i en rekke politiske instrumenter, som Agenda 21, og i internasjonale miljørettslige avtaler, som konvensjonen om biologisk mangfold og OSPAR. Under FN pågår det nå forhandlinger om en ny gjennomføringsavtale til havrettskonvensjonen om bevaring og bruk av biologisk mangfold i områdene utenfor nasjonal jurisdiksjon. I utkastet til den nye avtalen er bruk av marine verneområder tatt inn som et virkemiddel.

Det fins mange forskjellige typer av marine verneområder og ulike definisjoner av hva som menes med marine verneområder. På bakgrunn av ulike definisjoner vedtatt under konvensjonen om biologisk mangfold og andre institusjoner og organer, kan man si at marine verneområder er områder som er geografisk avgrenset, etablert for å oppnå et eller flere verneformål og hvor menneskelige aktivitet er forbudt eller regulert for å oppnå disse. Den viktigste internasjonale forpliktelsen til å etablere marine verneområder følger av konvensjonen om biologisk mangfold Artikkel 8 a). Partsmøtet under konvensjonen om biologisk mangfold har vedtatt et arbeidsprogram om bevaring av marint biologisk mangfold som gir råd om etablering og forvaltning av marine verneområder.

Internasjonale målsetninger

Som en del av Aichimålene, som er vedtatt under konvensjonen om biologisk mangfold, har statene blitt enige om å bevare 10 prosent av jordas hav- og kystområder gjennom verneområder eller andre effektive bevaringsmål innen 2020. Dette følger av Aichi mål nr. 11. Betydningen av å etablere marine verneområder kommer også til uttrykk i FNs bærekraftsmål. Det internasjonale samfunnet har etter bærekraftsmål nr. 14.5 forpliktet seg til å, innen 2020, bevare 10 prosent av kyst- og havområder.

Regionalt samarbeid om marine verneområder

Marine verneområder er regulert gjennom regionale miljøavtaler, slik som OSPAR og Konvensjonen for bevaring av marine levende ressurser i Antarktis. Kommisjonen under OSPAR har utviklet retningslinjer og råd for etablering og forvaltning av marine verneområder. I 2010 ble også flere marine verneområder utenfor nasjonal jurisdiksjon etablert under OSPAR. Også under Arktisk Råd pågår det samarbeid mellom de arktiske statene om å etablere marine verneområder i regionen. Arktisk råd vedtok i 2015 et rammeverk for et nettverk av marine verneområder i Arktis.

Marine verneområder i Norge

I norsk rett er det hjemmel til å etablere marine verneområder etter naturmangfoldloven § 39. Saksbehandlingsreglene for å etablere marine verneområder følger av naturmangfoldloven § 41-43. Arbeid med en nasjonal marin verneplan har pågått i Norge siden 2002. De tre første marine verneområdene etter naturmangfoldloven, Framvaren i Vest-Agder, Tauterrygennen i Nord-Trøndelag og Saltstraumen i Nordland fylke, ble opprettet i 2013. Ved utgangen av 2018 var det opprettet totalt seks marine verneområder i norske kyst- og havområder. Alle befinner seg i territorialfarvannet. Store områder i territorialfarvannet til Svalbard er også vernet med hjemmel i Svalbardmiljøloven.

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg