Konsekrasjonskors, (av kon- og lat. 'hellig'), innvielseskors. En katolsk kirkebygning blir innviet ved at biskopen stryker hellig olje på tolv steder som er markert med et kors. Også i norske middelalderkirker er det bevart konsekrasjonskors, enten malt på eller risset inn i veggene.