Knurrfamilien, benfiskfamilie i ordenen ulkefisker. De har de nederste strålene av brystfinnene frie og bruker dem hovedsakelig til å føle etter mat i bunnsedimentet. Hodet er pansret av hudknokler. De lager en knurrende lyd ved at spesielle muskler setter svømmeblæren i bevegelse. Ypperlige matfisker. Det finnes ca. 100 arter, de fleste i tropiske farvann. 5 arter er funnet i Norge, men bare to er vanlige.