Sklerotier, betegnelse på de ofte knollformede hvileorganene (hvileknollene) som finnes hos mange, ikke nærmere beslektede sopper, f.eks. Sclerotinia (knollbegersopp), meldrøye (Claviceps) og trådkølle-arter.