Kelly, drivrør eller medbringerstang, rør, vanligvis 12 meter lange, som brukes for å overføre rotasjonen fra rotasjonsbordet til borestrengen mens borekronen arbeider seg jevnt nedover. Utvendig er en kelly firkantet eller sekskantet og passer innvendig i en tilsvarende medbringer (kellybushing) som er koblet til rotasjonsbordet på boregulvet. Moderne boreinstallasjoner bruker vanligvis toppdrevet rotasjonssystem (top drive), hvor rotasjonen overføres direkte til borestrengen fra et toppmontert drivverk. Se petroleum.