Kaupang, handelssted, markedsplass, by. Som stedsnavn går Kaupang ved Larvik tilbake til byen Skiringssal; i Kaupanger i Sogndal lå i norrøn tid Lúsakaupangr (Luse-kaupang). Ordet finnes også i Bjørkomp (av Birkikaupangr), Koppang o.fl.