Natriumion er et natriumatom som har avgitt sitt ytterelektron og dermed blitt et kation: Na+. I alle natriumsalter er natrium i form av slike kationer.