Kaskadeand, fugleart i andefamilien. And som lever i strie elver og bekker i høyereliggende strøk på New Zealand. Har et spesialisert nebb som brukes til å få tak i insekter og annen føde på steiner under vann. Totalbestanden omfatter 2000–4000 individer.