Karvon, fargeløs organisk væske med karakteristisk karvearoma. Finnes bl.a. i karve- og dillolje, men kan også syntetiseres fra limonen. Brukes i parfyme og såpe. Et terpen med kokepunkt 227–230 °C og molekylformel C10H14O, som kan opptre i to optisk isomere former.