Kamilaroi, en bortimot utdødd urbefolkningsgruppe i Australia, New South Wales, som levde som nomadiske jegere og sankere. Blant antropologer er de kjent for sitt komplekse slektskaps- og ekteskapssystem, basert på klassifiseringer av folk på ulike nivåer: først en overordnet todeling av samtlige samfunnsmedlemmer i eksogame matri-moieties, som hver bestod av fire ekteskapsklasser. Hver moiety bestod samtidig av en rekke matrilineære, totemiske klaner som igjen var inndelt i ættelinjer med egne totemer. Det intrikate ved systemet er at ekteskapspartnere må tilhøre ulike grupper, uansett nivå.