Jodimetri, titrermetode hvor en standard jodløsning benyttes som titrermiddel. Fordi jod har et lavt red–oks-potensial, benyttes metoden til titrering av stoffer som lett lar seg oksidere, f.eks. arsen, antimon og sulfid. Man benytter stivelse som indikator. Titreringen foregår i nøytral eller svakt surt medium for å hindre at jod hydrolyserer til hypojoditt.