Jernoker, en jordaktig substans som består av jernhydroksider og -oksider, ofte oppblandet med leire. Brukes som pigment. Fargen varierer fra rødt for oksidet (hematitt) til gulbrunt for hydroksidblandinger (limonitt). Sienajord (Terra di Siena) er en gulbrun varietet; umbra er brun og inneholder en del manganoksider. Jfr. jordfarger og oker.