Jargoon, edel zirkon, som kan slipes til smykkestener. De vakreste er grønne, andre brune, gule eller fargeløse. Jfr. hyasint.