I geokronologien er en isokron en rett linje som representerer en bestemt alder i et diagram. Punkter på denne linjen har samme alder. Punktene representerer isotopforhold som fremkommer ved datering av mineraler eller bergarter, f.eks. ved anvendelse av rubidium-strontium-metoden. Se aldersbestemmelse.