Geologisk datering er et begrep som brukes om to forskjellige grupper av metoder for aldersbestemmelse. Den første gruppen er relativ datering, som for eksempel når lag er avsatt over hverandre så er det øverste yngst og det nederste eldst. Den andre gruppen er aldersbestemmelse som gir en absolutt alder, altså alder i år, for en pinne, et fossil, en geologisk avsetning eller annet materiale. Hele artikkelen