Geologisk datering

Geologisk datering, aldersbestemmelse. Geologisk datering er dels relativ, dels numerisk. Ved relativ aldersbestemmelse blir en begivenhet eller en geologisk fase datert i forhold til en annen som er kjent, og vil da være eldre, yngre eller samtidig med den kjente. Et geologisk lag som for eksempel ligger over et annet, må være yngre enn det som det ligger på, hvis lagene har ligget uforstyrret siden de ble dannet. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Geologisk datering

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt