Ioniseringsskriver, dataskriver som gjør papiret elektrostatisk ved å styre stråler av elektrisk ladede partikler, ioner, mot papiret. De ladede feltene på papiret tiltrekker toner, som så festes under sterkt press og uten oppvarming. Se også skriver.