Intrusjonsbreksje er dyp- eller gangbergart med rikelig av skarpkantede bruddstykker revet løs fra den berggrunnen som magmaet (bergartssmelten) trengte gjennom. I Norge danner mange av dyp- og gangbergartene intrusjonsbreksjer ved grensen mot sidesteinen, for eksempel rundt de permiske intrusivene i Oslofeltet.