Insignier, ytre tegn på en persons stilling eller verdighet, f.eks. en konges krone, septer og rikseple, en biskops lue, stav, ring og kors, en universitetsrektors kappe og kjede.