Utdata, output, data som er resultat av datamaskinell bearbeiding. Innmatede rådata, inndata, bearbeides av et program og gir som resultat f.eks. statistiske tabeller, salgsoversikter, styrkeberegninger o.a. Utdata kan presenteres på mange måter, på forskjellige typer utenheter. Utdata fra ett program kan også være inndata til et annet.