Indo-skyter, iranske folk som i tiden omkring Kristi fødsel fra Sentral-Asia trengte inn i Afghanistan og India, hvor de grunnla riker.