Hymenium, sporeproduserende vevssjikt eller hinne som er typisk for mange soppgrupper, både av stilk- og sekksporesopper. Hinnen kler f.eks. skivene hos skivesoppene, rørveggene innvendig hos rørsoppene og den ytre eller indre overflaten hos morkler og begersopper. Hymeniet består hovedsakelig av tettstilte sporesekker (asci), eller basidier, med sporer.