Basidie, sporebærende organ hos stilksporesopp, Basidiomycetes. Vanligvis dannes det fire kjønnede sporer (basidiesporer) på basidiet, hvorfra de spres. Basidiet kan være delt eller udelt, både på langs og tvers, noe som er en viktig systematisk karakter hos stilksporesopp.