Hyllebladlus, nebbmunnart i bladlusfamilien Aphididae. Glinsende svart bladlus som kan forekomme i store mengder på toppskudd, rotskudd og blad. Plantene blir sterkt tilgriset av honningdugg (ekskrementer) og veksten svekkes. I varme somrer opptrer flere generasjoner, både på rødhyll og svarthyll.