Hvile, hviler (sjøutrykk), fender(e) som brukes på mindre båter, som robåter, motorbåter og seilbåter. Hvile kan legges med kronelegning av utjæret skipsmannsgarn, loggline eller bomullsline. Enkelte hviler kan ha form av en pølse eller sirkulær pute (fenderpute), trukket med seilduk.