Huskatt, underart av villkatt, rovdyrart i kattefamilien. Huskatten stammer trolig fra den afrikanske underarten bushkatt, Felis silvestris libyca. Se katt.