Hurrisk, også kalt mitannisk eller subareisk, utdødd språk som ble talt i et område som assyrerne kalte Subartu, fra Mesopotamia til Syria i perioden ca. 2300–1200 f.Kr. Først kjent fra brev fra kongen i Mitanni funnet i Amarna i Egypt. Andre dokumenter (kileskrifttavler) er funnet i Boğazkale i Tyrkia. Språket er beslektet med det som ble talt i Urartu.