Hornring, skjortering til folkedrakt laget av tykk tråd, gjerne tvunnet, påsatt et par staver, eller horn, en i hver side; det er disse som har gitt ringen navn. Hornringene kan deles i to grupper, glibbringer der motivene er menneskeansikt eller dyrefigurer (glibb = dyre- eller menneskemaske), og kruseringer der staver og ornament er i krusearbeid. Begge typene kan ha vedheng, byggkorns- eller filigransvedheng. Byggkornringer og kruseringer med andre slags vedheng har vært kvinneringer, ellers har hornringene vært brukt både av menn og kvinner, mest i Telemark, Aust-Agder og Buskerud mot Telemark.