Holurt, slekt i holurtfamilien. Ca. 350 arter i tropiske og tempererte land. Mest slyngende vedplanter med fantastiske, pipe- eller rørformede blomster. Unge blomster har stive hår på innsiden og vokser slik at insekter som kommer inn i blomsten ikke kan komme ut før hårene visner etter et par dager. Da er insektet som regel dekket med pollen som det kan overføre til neste blomst. Plantens rotstokk gir Guaco capitans som i søramerikansk folkemedisin blir brukt som middel mot slangebitt. I Norge finnes legeholurt forvillet. Som prydplante dyrkes pipeholurt, med tykk, slyngende stengel.