Holurtfamilien er en plantefamilie i ordenen Aristolochiales. Systematisk tilhørighet er uklar, men oftest blir familien, som er den eneste i sin orden, plassert i underklassen Magnoliidae. Familien omfatter mest urteaktige eller noe forvedede klatreplanter og lianer med kapselfrukt.Det finnes 400 arter fordelt på 7 slekter. I Norge er familien representert med holurt og hasselurt.. Hele artikkelen

Inneholder 2 kategorier:

Ny artikkel