Hoffråd, tidligere dansk-norsk tittel av tysk opprinnelse. Under kongene Frederik 2 og Christian 4 ble tittelen brukt på personer (særlig utlendinger) som gav kongen råd i utenrikssaker, uten å være medlemmer av riksrådet. Tittelen ble under eneveldet en rangtittel, men ble utdelt forholdsvis sjelden, og fortrinnsvis til personer med tilknytning til hoffet. Kong Karl Johan utnevnte 1818 trondheimskjøpmannen Hans Collin (1784–1861) til Norges siste hoffråd.