Hjernekorall, slekt av koralldyr i ordenen steinkoraller. Har delvis sammenvokste polypper, slik at kalkskjelettet tilsynelatende danner lange, buktede spalter. Kolonien får derved et utseende som minner om overflaten av en menneskehjerne. Hjernekoraller kan bli opptil 1 meter i diameter. De er utbredt i Caribbean og Mexicogulfen.