Hieratisk stil, stil preget av en høytidelig, ofte stiv strenghet, som særlig kjennetegner gammel, religiøs kunst.