Heil, hilsningsord i en rekke germanske språk, knyttet til begrepet lykke og beslektet bl.a. med ordet helse. Den norrøne hilsen heill ok sæll ble tatt opp igjen av Nasjonal Samling i formen «Heil og sæl», uttalt med frem- og opprakt høyre arm i likhet med «Hitler-hilsenen» Heil Hitler.