Havgress, planteslekt i familien Ruppiaceae. Flerårige enfrøbladede salt- og brakkvannplanter med smale blad og uanselige blomster. To arter i tempererte og subtropiske strøk, skruehavgress og småhavgress.