Havgrasslekta er den eneste slekta i havgrasfamilien, Ruppiaceae. Dette er flerårige arter av enfrøbladete salt- og brakkvannplanter med smale blad og uanselige blomster.Globalt finnes det åtte arter i tempererte og subtropiske strøk. I Norge finnes to arter, skruehavgras og småhavgras.. Hele artikkelen

Ny artikkel