Harpun forekommer i det arkeologiske materiale som spisser av ben eller horn med en eller to rekker av mothaker. I Vest-Europa finnes den som et karakteristisk islett i den sen-paleolittiske Magdalénientidens rike benutstyr, og danner også et fremtredende trekk i redskapskulturen i nordisk steinalder, især i den danske Maglemosekulturen. Enkelte harpuner fra et tilsvarende kulturtrinn er funnet i Norge, hvor imidlertid de gamle fangstformer holdt seg lenger i bruk enn i de mer sentrale kulturområder og derfor kan tilhøre langt senere tidsrom.